Word

Leer Word kennen, vul een simpele tekst aan

 • Wat u moet weten over: tekstverwerking
 • De omgeving in het algemeen
 • Documenten openen
 • Invoegpunt verplaatsen
 • Wat u moet weten over: invoerhulp
 • Weergave niet-afdrukbare tekens
 • Het invoeren van tekst
 • Werken met alinea`s
 • Wat u moet weten over: Selecteren, kopieren en verplaatsen
 • Tekst selecteren en verwijderen
 • ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van handelingen
 • Wat u moet weten over: bestanden opslaan
 • Documenten opslaan

Pas een minimale opmaak op de tekst toe

 • Snelle stijlen uit de galerie toepassen
 • Thema’s toepassen
 • Wat u moet weten over: Tekens opmaken
 • Tekenopmaak
 • Tekenkleur
 • Hoofdlettergebruik
 • Lettertype en tekengrootte

Maak een document, deel pagina`s in, druk het document af en gebruik de helpfunctie

 • pagina-indeling
 • zoomweergave
 • Afdrukken
 • Nieuwe document maken
 • Gebruik helpfuncties van Word

Alinea`s indelen en tekst reorganiseren

 • Inspringen van alinea’s
 • Alinea’s uitlijnen
 • Afstand tussen alinea’s
 • Regelafstand
 • Randen en achtergrond
 • Tekst verplaatsen
 • Tekst kopiëren

Tabs, lijsten en paginanummers beheren

 • Tabstops instellen
 • Tabs met opvultekens
 • Tabstops beheren
 • Nummering en opsomming
 • Aangepaste opsommingstekekens
 • Aangepaste nummering
 • Meerdere niveau’s in een lijst
 • Lijststijl
 • Regeleinde
 • Verkeerd-om inspringen
 • Pagina-einde
 • Wat u moet weten over: Kop- en voettekst
 • Paginanummering
 • Invoegen van een document, voorblad of lege pagina

Leer deze onmisbare functies kennen

 • Woordafbreking
 • Vaste spatie en afbreekstreepje
 • Speciale tekens invoegen
 • Afstand en positie van tekens
 • Decoratieve initiaal
 • Tekst/opmaak zoeken
 • Tekst/opmaak vervangen
 • Opmaak kopiëren
 • Spelling- en grammaticacontrole
 • Aangepaste woordenlijsten beheren
 • AutoCorrectie-instellingen
 • Synoniemenlijsten
 • Functies voor zoeken en vertalen
 • Beheer van de toepassingsinstellingen
 • Statistieken en documenteigenschappen

Beheer thema`s en documenteigenschappen

 • Wat u moet weten over: stijlen sjablonen
 • Stijlen maken
 • Stijl Standaard voor een alinea
 • Stijlen verwijderen
 • Opmaakstijlen
 • Opmaak weergeven
 • Thema’s maken en aanpassen
 • Sjablonen maken
 • Nieuwe documenten op basis van een sjabloon
 • Sjablonen wijzigen en verwijderen
 • Een aan een document gekoppeld sjabloon wijzigen
 • Stijlen naar andere bestanden kopiëren

Weet hoe u een tabel in een tekst gebruikt

 • Tabel maken
 • Typen en verplaatsen in tabellen
 • Rijen/kolommen selecteren en invoegen
 • Tabelstijlen
 • Rijhoogte en kolombreedte
 • Cel- en tabeluitlijning
 • Samenvoegen en splitsen van cellen of tabellen
 • Tekst/tabel converteren
 • Tabellen, lijsten of alinea’s sorteren
 • Berekeningen in een tabel

Verfraai uw tekst met grafische objecten

 • Tekenobjecten tekenen
 • Grootte/rotatie aanpassen
 • Tekenobjecten verplaatsen/kopiëren
 • Tekenobjecten opmaken
 • Tekst in een tekenobject/WordArt
 • Tekstopmaak in een object of WordArt item
 • Afbeeldingen invoegen
 • Afbeeldingen beheren
 • Posistie van afbeeldingen en tekstterugloop
 • Bijschrift en lijst met afbeeldingen
 • Achtergrond van documenten
 • Grafieken
 • Objecten van een andere toepassing invoegen
 • Diagrammen

Vermijd onnodig typwerk

 • AutoTekst maken
 • AutoTekst gebruiken
 • AutoTekst beheren
 • Systeemdatum en -tijd

Envelop afdrukken, mailing uitvoeren

 • Enveloppen en adresetiketten maken
 • Wat u moet weten over: Mailings
 • Mailing: lijst aan een document toevoegen
 • Velden in een mailing invoegen
 • Geadresseerden bewerken
 • Geadresseerden toevoegen en verwijderen
 • Adressenlijsten sorteren
 • Records voor afdruk selecteren
 • Voorwaardelijke tekst bij mailings
 • Etiketten via afdruk samenvoegen voorbereiden
 • Document met variabele velden

Werken met lange documenten

 • Weergave documenten en vensters
 • Zich verplaatsen in een lang document
 • Secties
 • Verschillende kop- en voettekst
 • Beheer van automatische pagina-einden
 • Voetnoten/Eindnoten
 • Voetnoten/Eindnoten beheren
 • Bladwijzers
 • Kruisverwijzingen
 • Hyperlinks
 • Meerdere kolommen

Uw lange documenten afronden

 • Overzichtniveau’s van koppen
 • Documentoverzicht
 • Inhoudsopgave
 • Hoofddocument
 • Index
 • Citaten en bibliografie

Samenwerken

 • Blog
 • Wat u moet weten over: Gegevensexport
 • Transfer, Export: PDF, XPS, tekst, webpagina’s, e-mail
 • Opmerkingen
 • Wijzigingen opslaan voor het bijhouden
 • Beheer van het wijzigingen bijhouden
 • Combineren en vergelijken van documenten
 • Een gedeeld document beveiligen
 • Documentbeveiliging door een wachtwoord
 • Een document voltooien
 • Digitale handtekening

Voor meer mogelijkheden

 • Macro-opdracht
 • Conversie van Worddocumenten
 • Formulieren maken
 • Versies en bestanden herstellen
 • Wat u moet weten over: Het Lint personaliseren
 • Wat u moet weten over: SharePoint-site
 • Wat u moet weten over: Samenwerken op afstand
 • Wat u moet weten over: Goede gewoontes voor tekstverwerking