Excel voor professionals

Excel voor professionals

             Microsoft Excel vervult in kleine en grote bedrijven een belangrijke rol bij het dagelijkse kantoorwerk. Met het programma valt veel tijdwinst te behalen, zeker als u er efficiënt en effectief mee kunt werken.

Deze training brengt daar verandering in. Geen standaard training maar gericht op uw sector.

U leert niet alleen wat u moet doen, maar ook waarom. U krijgt heldere uitleg en elk voorbeeld kunt vertalen naar uw eigen situatie en de techniek kunt toepassen in uw werkzaamheden.

 • Lijsten weergeven, sorteren, filteren en ontdubbelen
 • Wiskundige functies: optellen, afronden, delen en vermenigvuldigen
 • Functies voor datum en tijd
 • Zoeken en vervangen
 • Informatie over cellen en werkbladen opvragen
 • Logische functies: ALS, EN en OF
 • Statistische functies zoals AANTAL, MEDIAAN, PERCENTIEL en STDEV
 • Financiële functies voor rendementsberekeningen, afschrijvingen en scenario’s
 • Werken met matrixformules
 • Gegevens uitbeelden met balken en sparklines
 • Grafieken maken, aanpassen en opmaken
 • Werken met gegevens voor grafieken
 • Speciale grafieken: spreidingsplot, boxplot en Gantt-grafiek
 • Werken met ­draaitabellen
 • Keuzelijsten inbouwen
 • Resultaten presenteren in een dashboard
 • Verbindingen leggen met internet, Word en PowerPoint
 • Macro’s opnemen en aanpassen
 • Macro’s schrijven in VBA

 

2 dagdelen

Prijs: € 299,- (max. 8 personen, incl. lesboek)

Reacties zijn gesloten.
De tekst kunt u niet kopiëren!